ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการสูงสุดคือ 4 เดือน โดยสามารถเข้าร่วมได้ตามกำหนดเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน ยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกไม่เกิน 30 วัน

ระยะเวลาเข้าร่วม Work and Travel USA
Spring : 7 มีนาคม – 7 กรกฎาคม
Summer : 7 พฤษภาคม – 7 กันยายน